ജൂൺ 24 തിങ്കൾ മുതൽ 4 റേഷൻ അറിയിപ്പ് വിതരണംഈ രീതിയിൽ

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷനുകളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനുമുൻപേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീട്ടിലേക്ക് ചെയ്ത സപ്പോർട്ട് കൂടി ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ് ജൂൺ മാസം വിതരണം ഇപ്പോഴും സജീവമായിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട റേഷൻ സാധനങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് കരാറുകാരുടെ സമരം ചൊവ്വാഴ്ച.

   

തീർന്നതോടെയാണ് റേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് വാതിൽ പടി വിതരണക്കാർക്ക് മെയ് മാസത്തിലെ തുക സപ്ലൈകോ നൽകിയതോടെ ആണോ സമരം തീർന്നത് മിക്ക ജില്ലകളിലും 35% റേഷൻ കടകളിൽ മാത്രമാണ് ജൂൺ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തെ വിതരണം എല്ലായിടത്തും പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള കാര്യം.

സംശയമാണ് റേഷൻ സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്ത വകയിൽ വാതിൽപ്പടി വിതരണക്കാർക്ക് സപ്ലൈകോ നൽകുവാനുള്ള തുക കുടിശികയായതിനെ തുടർന്നാണ് വിതരണക്കാർ സമരം ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് ജൂൺ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം മുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/M3XJxrgHuAc

Scroll to Top