പുതിയ ഗൾഫ് ജോലികൾ | ഗൾഫ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ജോലികൾ | കേരളത്തിൽ ഗൾഫ് അഭിമുഖങ്ങൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള പ്രക്ഷേത്രം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 4 അധികം കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് .

   

കൂടുതലായി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ചില വേക്കൻസി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാനായി ശ്രമിക്കുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറിയിലുള്ള ജോബ് വേണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .

മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ നാട്ടിലും വിദേശത്തും ആയിട്ട് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top