കുടുംബ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഐശ്വര്യത്തിനും ശ്രീകൃഷ്ണ സമക്ഷം ചെയ്യേണ്ട വിശേഷപ്പെട്ട വഴിപാടാണിത്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഭക്തരെയും കൈവിടാത്ത ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാൻ ആയിട്ടും ഏത് അറ്റം വരെയും പോകാൻ മധിക്കാത്തവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വന്ന ഇത്ര അധികം സഹായിക്കുന്ന ഇത്തരം അധികം കരുണ ചൊരിയുന്ന മറ്റൊരു ദേവൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയും സംശയമാണ് പല രൂപത്തിൽ പല ഭാവത്തിൽ പല വേഷത്തിലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും.

   

നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാൻ പല രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മുടെ സഹായിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും വീഴാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങ്.

നൽകുന്ന ഒരു അപരിചിതനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനായിട്ട് അങ്ങനെയും എത്രയെത്ര രൂപങ്ങളിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചുതന്ന കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top