ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെയും രൂപത്തെയും എല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്നാണ് ജ്യോതിഷ പഠനങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് ജനിച്ച സമയവും ദിവസവും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് പോലും ഗ്രഹ സ്വാധീനവും നക്ഷത്രഫലവും വ്യത്യസ്തവും തന്നെയാകുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ലതായി എന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും പുരുഷന്മാർക്കും നല്ലതായ നക്ഷത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതേപോലെതന്നെയും.

   

മോശമായതും ഉണ്ട് ചില നക്ഷത്രങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ദോഷമാകുമെങ്കിലും മറ്റു വീടുകളിൽ പോകുന്നതും വിവാഹം ചെയ്തു പോകുന്നതും ഏറ്റവും ശുഭകരം തന്നെയാകുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചില നക്ഷത്രക്കാർ ഉണ്ട് ഇവരുടെ ജാതകശാല വ്യാഴാഴ്ച സ്ഥാനത്ത് നല്ല ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആണ് ഇത്തരം നാളുകൾ ഏറെ ഭാഗ്യമാ ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് വ്യാഴം ചന്ദ്രൻ എന്നിവ നാലാം ഭാവത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഭാഗ്യദായം തന്നെയാകുന്നു രാജയോഗവും കേസരി യോഗവും എല്ലാം നാലാം ഭാവത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ നല്ലത് തന്നെയാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top