കേരളത്തിലെ നമ്പർവൺ ഗ്രൂപ്പായ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ജോലി നേടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒന്നായി കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിരവധി സ്റ്റാഫുകളെയും ജോലിക്കായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് പ്ലസ് ടു മുതൽ യുവതിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെ അപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഞങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ ചാർജോ മറ്റു ഒന്നും നൽകേണ്ടതില്ല താല്പര്യമുള്ളവർ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു .

   

നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേക്കൻസിസ് ആണ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവും അതേപോലെതന്നെ സെയിൽ സേഫ്റ്റി ഇനിയും ഫീൽഡ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജൂനിയർ സെയിൽ  സെയിൽസ് കോഡിനേറ്റർ .

ട്രെയിനിങ് കുക്കറും എന്ന പോസ്റ്റുകളിലേക്കും അതേപോലെതന്നെയും ഹാർഡ്‌വെയർ ആൻഡ് നെറ്റ്‌വർക്ക് സപ്പോർട്ട് എൻജിനീയർ അഡ്മിനിസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നീ ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/wAj45UyQDRM

Scroll to Top