ഗൾഫിൽ ജോലി നോക്കുന്നവരാന്നോ നിങ്ങൾ?? 👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള ഫ്രറ്റേഴ്സിനും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നിരവധി .

   

മേഖലകളിൽ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ നാട്ടിലും നി വിദേശത്തും ആയിട്ട് നിരവധി ജോബ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് കാറ്റഗറിയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാക്സിമം വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top