നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ക്ഷേമപെൻഷനും ഗ്യാസും കിട്ടാൻ മസ്റ്ററിങ്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട എല്ലാവരെയും ബാധിക്കേണ്ട കുറച്ച് അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ 1600 രൂപ മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്ററിംഗ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഇനി എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ മസ്റ്ററിങ്ങും എല്ലാത്തിനും മസ്ചറിങ് ഇപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആധാറാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന രേഖകൾ ആധാറുമായി .

   

എത്തിച്ചേർന്ന് വേണം നമസ്തേ റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഗ്യാസ് റീഫിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാസ് കണക്ഷന്റെ ബുക്ക് ആധാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതിന് ഭാഗമായിട്ട് കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് ആവശ്യം.

തന്നെയാണ് അടുത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വിളിയും ഈ രണ്ടു സംവിധാനത്തിലും നമുക്ക് ഇറങ്ങി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാസ്റ്ററിങ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും തുടർന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

 

Scroll to Top